The Chandranagar Co-operative House Building Society LTD. No. F. 1624  MEMBERS DETAILS

Sl No:
House No:
Name
Occupation
Spouse
No.of members
1
1
PREMAKUMARI(LATE)
     
2
1A
Mr.T.K.JAYASANKAR.
     
3
2
Mr.P.PARESH.
     
4
2A
PROF.K.G.PURUSHOTHAMAN (LATE)
     
5
3
Dr.GOPAL BHARATH.
     
6
4
Mrs.AMIRTHA KUMARY.
     
7
4A
Mrs.SATHY RAMACHANDRAN.
     
8
5
Mrs.SHEELAMANIKANDAKUMAR
9
5A
MANOJKUMAR
10
6
Mr.K.O.SANKARANKUTTY NAIR.
     
11
7
Mrs.P.NAYANATHARA.
     
12
8
Mr.M.V.SAMBHU BHAT
     
13
9
Mrs.A.C.RADHA.
     
14
10
Mr.V.VIJAYANAND NAIR.
     
15
11
V.PANKAJAM. (Late)
     
16
12
Dr.P.L.SHAJU.
   
17
13
Mr.DEVADAS NARAYANAN NAIR.
18
14
Mr.P.V MOHANDAS MENON
19
15
SMITHA JAMES
20
16
Mrs.SUSMITHA G NALLUR.
21
17
Mr.V.D.NAIR.
     
22
18
Mrs.SAROJA SREEDHARAN.
     
23
18A
Mrs.PADMINI MUKUNDAN
     
24
19
Mr.P.I.SUDHIR.
     
25
19A
Mr.P.I.SUBASH.
     
26
20
Mr.VASUDEVAN SUBASH NAIR.
27
21
Mrs.THAZNI.
     
28
22
Mr.M.VIJAYAN.
     
29
23
Mr.MADHAVANKUTTY NAIR
     
30
24
Mrs.KAMAKSHY MENON.
31
25
Mr.M.K.AJMALKALAM.
32
26
Mrs.N.SUGANTHY.
     
33
27
Mrs.RASHIDA HUSSAIN.
34
28
Mr.S.A.MUHAMMED HUSSAIN.
35
29
SARALADEVI. (Late)
36
30
Mr.AHAMED SHA.
37
31
LATE.COL.ATMARAM
     
38
32
Mr.G.K.PILLAI.
39
33
Mr.K.VIJAYAKUMAR.
40
34
Dr.M.V.MURALEEDHARAN.
41
35
Mr.N.AMBUJAM.
42
36
MANUEL DAVIS
   
43
37
Mrs.K.RAJAMANI.
   
44
38
ITI GUEST HOUSE
     
45
39
SAROJA GOPINATH.(LATE)
46
40
Mrs.SAVITHRI P MENON.
   
47
41
Mrs.PADMA MUKUNDAN.
   
48
42
Mr.K.P.JAYADEVAN.
     
49
42A
Mrs.K.P.NANDINI.
   
50
43
Mr.N.SIVAKUMAR.
51
44
NO MEMBERSHIP
52
45
NIXON JOSEPH
     
53
46
Mr.A.R.PINGALA.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2015 All rights reserved by Chandranagar Society Design by: Helloweb