The Chandranagar Co-operative House Building Society LTD. No. F. 1624  MEMBERS DETAILS

Sl No:
House No:
Name
Occupation
Spouse
No.of members
1
1
Premakumarimohan (late)
     
2
1A
T.k Jayasankar
     
3
2
Paresh
     
4
2A
Prof. Purushothaman (late)
     
5
3
Dr. Gopal Bharath
     
6
4
Mrs. Amrithakumari
     
7
4A
Mr. Sathi Ramachandran
     
8
5
Rajitha Prakash
9
6
K.O.Sankarankutty Nair
     
10
7
Nayan Thara
     
11
8
M.V.Sambu Bhat
     
12
9
Mrs. A C Radha
     
13
10
Vijayanath Nair
     
14
11
Mrs. Pankajam
     
15
12
Dr. P L Shaju
   
16
13
Devadas Narayan Nair
17
14
Mohandas menon P.V
18
15
Smitha James
19
16
Susmitha G Nallur
20
17
V D Nair
     
21
18
Saroja Sreedharan
     
22
18A
Sakunthala prabhakaran
     
23
19
Sudhir P.I
     
24
19A
Subash P.I
     
25
20
Vasudevan Subash Nair
26
21
Thazni
     
27
22
M. Vijayan
     
28
23
Madhavankutty nair
     
29
24
Kamakshi Menon
30
25
Ajmal Kalam
31
26
N.Sugandhi
     
32
27
A.S. Rasheeda Hussain
33
28
S,A. Muhammed Russain
34
29
Sarala Devi
35
30
Ahamad Shah
36
31
Lt.Col.P.N. Atmaram
     
37
32
G.K..Pilla
38
33
K.Vijayakumar
39
34
Dr, M.V Muraleedharan
40
35
N. Ambujam
41
36
Manuel Davis
   
42
37
Rajamani K
   
43
38
ITI Gust house
     
44
39
Saroja Gopinath
45
40
Savithiri P. menon
   
46
41
Padma mukundan
   
47
42
K.P. Jayadevan
     
48
42A
K.P. Nadhini
   
49
43
N.Sivakumar
50
44
No member ship
51
45
Nixon Joseph
     
52
46
A.R. Pingala
   
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2015 All rights reserved by Chandranagar Society Design by: Helloweb